Home / Tag
Tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của người lao động  Tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của người lao động 

Tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của người lao động 

-   28/09/2021 16:19

Ông Lê Hùng Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, thông tin về gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng trích từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vừa được Chính phủ ban hành. Theo Nghị quyết, mức hỗ trợ dao động từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng, phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.