Home / Tag
Giận bạn trai qua Facebook, nữ sinh 14 tuổi uống thuốc trừ sâu Giận bạn trai qua Facebook, nữ sinh 14 tuổi uống thuốc trừ sâu

Giận bạn trai qua Facebook, nữ sinh 14 tuổi uống thuốc trừ sâu

-   04/10/2021 13:39

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở, rung cơ tứ chi, phổi ít ran ẩm, miệng nhiều đàm nhớt, đồng tử 2mm 2 bên, da vùng nách còn ẩm. Ngay khi nhập viện, bệnh nhận được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày để loạt bỏ độc chất, sử dụng than hoạt tính qua ống thông dạ dày để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, tiếp tục tiêm atropin và truyền pralidoxime giải độc, điều chỉnh rối loạn điện giải.