Home / Tag
Ghẹ Hàm Ninh vừa xác lập kỷ lục gì? Ghẹ Hàm Ninh vừa xác lập kỷ lục gì?

Ghẹ Hàm Ninh vừa xác lập kỷ lục gì?

-   13/04/2023 09:45

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP. Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp Hội đầu bếp chuyên nghiệp TP. Phú Quốc tổ chức chương trình xác lập kỷ lục 100 món ăn từ ghẹ Hàm Ninh.

Xác lập kỷ lục 100 món ăn từ ghẹ Hàm Ninh - Phú Quốc Xác lập kỷ lục 100 món ăn từ ghẹ Hàm Ninh - Phú Quốc

Xác lập kỷ lục 100 món ăn từ ghẹ Hàm Ninh - Phú Quốc

-   11/03/2023 16:04

Ông Phan Văn Tùng, Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết lãnh đạo thành phố này đã ký ban hành kế hoạch tổ chức chương trình xác lập kỷ lục quốc gia 100 món ăn từ ghẹ Hàm Ninh - Phú Quốc.