largeer
Home / Tag
Sản phẩm Gel bôi thảo dược TOCO ORATASE 10g bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng Sản phẩm Gel bôi thảo dược TOCO ORATASE 10g bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sản phẩm Gel bôi thảo dược TOCO ORATASE 10g bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

-   18/03/2023 09:03

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm Gel bôi thảo dược TOCO ORATASE 10g (Số lô: 280521).