Home / Tag
Đăk Lăk: Gạo Krông Ana_Thương hiệu uy tín cho sản phẩm lúa gạo của người dân ở huyện Krông Ana Đăk Lăk: Gạo Krông Ana_Thương hiệu uy tín cho sản phẩm lúa gạo của người dân ở huyện Krông Ana

Đăk Lăk: Gạo Krông Ana_Thương hiệu uy tín cho sản phẩm lúa gạo của người dân ở huyện Krông Ana

-   03/10/2021 17:54

Gạo Krông Ana là nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ_Bộ Khoa học và Công nghệ cấp GCN đăng ký nhãn hiệu ngày 01/10/2019 tại Quyết định số 85768/QĐ-SHTT. Nhãn hiệu này giúp sản phẩm gạo của huyện khẳng định được nguồn gốc, xuất xứ và các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Sau khi được cấp GCN, UBND huyện Krông Ana đã tổ chức nhiều Hội thảo công bố, quảng bá, tập huấn khai thác nhãn hiệu cho người dân,doanh nghiệp, hợp tác xã,… trên địa bàn huyện. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nhật Minh (xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) là hợp tác xã đi đầu trong việc khai thác nhãn hiệu “Gạo Krông Ana”.