Home / Tag
Giải quyết tình trạng khai thác đất mặt Giải quyết tình trạng khai thác đất mặt

Giải quyết tình trạng khai thác đất mặt

-   03/11/2021 09:45

Tình trạng khai thác lớp mặt đất nông nghiệp làm gạch, ngói trái phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang gây bức xúc trong cử tri, nhân dân. Tại kỳ họp HĐND các cấp, vấn đề này thường được nhắc lại, yêu cầu ngành chức năng sớm có giải pháp hiệu quả, triệt để.