largeer
Home / Tag
Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1, giao lưu kết nối Doanh nhân trẻ Đồng Tháp Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1, giao lưu kết nối Doanh nhân trẻ Đồng Tháp

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1, giao lưu kết nối Doanh nhân trẻ Đồng Tháp

-   05/01/2024 08:28

Tối ngày 02/01, tại Quảng trường TP Sa Đéc, đã diễn ra Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1, giao lưu kết nối Doanh nhân trẻ Đồng Tháp.