Home / Tag
Nhiều F0 ở Bình Dương không chịu xuất viện, giám đốc Sở Y tế nêu lý do Nhiều F0 ở Bình Dương không chịu xuất viện, giám đốc Sở Y tế nêu lý do

Nhiều F0 ở Bình Dương không chịu xuất viện, giám đốc Sở Y tế nêu lý do

-   16/09/2021 09:42

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương xác nhận có tình trạng F0 không chịu xuất viện. Theo ông Chương, một số trường hợp F0 khi trở về nơi tạm trú thì bị kỳ thị, nên tâm lý F0 khỏi bệnh thường không muốn về. Trong khi đó, F0 tại các bệnh viện được cung cấp đầy đủ các chế độ ăn uống, điều kiện sinh hoạt được đảm bảo dẫn đến tình trạng F0 dù đủ điều kiện nhưng không chịu xuất viện.