largeer
Home / Tag
8 nghệ sĩ nào được đề xuất đặt tên đường ở TP.HCM? 8 nghệ sĩ nào được đề xuất đặt tên đường ở TP.HCM?

8 nghệ sĩ nào được đề xuất đặt tên đường ở TP.HCM?

-   20/11/2023 09:43

Những nghệ sĩ đó bao gồm: NSND Tám Danh (Nguyễn Phương Danh), NSND Phùng Há (Trương Phụng Hảo), NSND Bảy Nam (Lê Thị Nam), nghệ sĩ Năm Phỉ (Lê Thị Phỉ), NSND Út Trà Ôn (Nguyễn Thành Út), NSND - soạn giả Viễn Châu (Huỳnh Trí Bá), soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng (Đặng Ngươu Chúc - Lương Kế Nghiệp) và NSND Lương Đống.