largeer
Home / Tag
BRVT: Công ty 168 “không đối thủ” tại gói thầu hệ thống điện chiếu sáng đường Hàng Điều hơn 4,5 tỷ đồng BRVT: Công ty 168 “không đối thủ” tại gói thầu hệ thống điện chiếu sáng đường Hàng Điều hơn 4,5 tỷ đồng

BRVT: Công ty 168 “không đối thủ” tại gói thầu hệ thống điện chiếu sáng đường Hàng Điều hơn 4,5 tỷ đồng

-   20/11/2023 11:45

Gói thầu trên hiện đang xét thầu, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây lắp 168 tham gia.