Home / Tag
Đồng Thuận Hà: Nhà thầu “ruột” của Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh, trúng liên tiếp 2 gói xây lắp hơn 54 tỷ đồng trong một ngày Đồng Thuận Hà: Nhà thầu “ruột” của Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh, trúng liên tiếp 2 gói xây lắp hơn 54 tỷ đồng trong một ngày

Đồng Thuận Hà: Nhà thầu “ruột” của Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh, trúng liên tiếp 2 gói xây lắp hơn 54 tỷ đồng trong một ngày

-   06/09/2023 11:04

Chỉ trong ngày 5/9/2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh đã công bố CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ trúng 2 gói thầu xây lắp tại dự án Đường Đất Sét - Bến Củi. Điểm chung của hai gói thầu xây lắp thuộc dự án hơn 300 tỷ này là chỉ có duy nhất Đồng Thuận Hà tham gia và trúng, tỷ lệ tiết kiệm thấp.