Home / Tag
Kinh nghiệm 'xương máu' khi tham dự thầu qua mạng Kinh nghiệm 'xương máu' khi tham dự thầu qua mạng

Kinh nghiệm 'xương máu' khi tham dự thầu qua mạng

-   30/07/2023 08:30

Nhiều người được giao trọng trách tham gia đấu thầu, nộp hồ sơ dự thầu trên mạng cho công ty nhưng đã khóc tức tưởi khi không nộp được hồ sơ dự thầu đúng quy định. Vậy kinh nghiệm cho các bạn lần đầu tham dự thầu trên mạng ra sao?

Kinh nghiệm 'xương máu' khi tham dự thầu qua mạng Kinh nghiệm 'xương máu' khi tham dự thầu qua mạng

Kinh nghiệm 'xương máu' khi tham dự thầu qua mạng

-   25/07/2023 12:17

Nhiều người được giao trọng trách tham gia đấu thầu, nộp hồ sơ dự thầu trên mạng cho công ty nhưng đã khóc tức tưởi khi không nộp được hồ sơ dự thầu đúng quy định. Vậy kinh nghiệm cho các bạn lần đầu tham dự thầu trên mạng ra sao?