largeer
Home / Tag
Sản phẩm Du lịch cưới đầy tiềm năng Sản phẩm Du lịch cưới đầy tiềm năng

Sản phẩm Du lịch cưới đầy tiềm năng

-   25/12/2023 12:05

Trong xu hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Khánh Hòa đang muốn phát triển du lịch cưới. Năm 2023, nhiều cặp đôi là người nổi tiếng trong nước đã chọn các khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang - Khánh Hòa làm nơi tổ chức tiệc cưới. Tuy nhiên, để phát triển du lịch cưới vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là phải có đường bay thẳng từ các thị trường tiềm năng.