Home / Tag
Dự án West Gate Bình Chánh: Yêu cầu giải chấp hơn 1.000 căn hộ và dấu hỏi từ hoạt động kinh doanh của An Gia Group Dự án West Gate Bình Chánh: Yêu cầu giải chấp hơn 1.000 căn hộ và dấu hỏi từ hoạt động kinh doanh của An Gia Group

Dự án West Gate Bình Chánh: Yêu cầu giải chấp hơn 1.000 căn hộ và dấu hỏi từ hoạt động kinh doanh của An Gia Group

-   06/10/2021 10:45

Vì West Gate Bình Chánh, dự án trọng điểm của An Gia Group được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank), Sở Xây dựng TP. HCM yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn tất việc giải chấp QSDĐ (hoặc có thỏa thuận về việc không phải giải chấp) trước khi bán 1.074 căn hộ tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, gần như toàn bộ các căn hộ này đã được "bán" hết từ lâu.