Home / Tag
Rà soát, thực hiện dứt điểm các thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án của Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) Rà soát, thực hiện dứt điểm các thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án của Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop)

Rà soát, thực hiện dứt điểm các thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án của Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop)

-   15/04/2023 14:35

UBND tỉnh đã giao Sở TN-MT khẩn trương rà soát, thực hiện dứt điểm các thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng dự án Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ tại TT.Long Thành, H.Long Thành do Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) làm chủ đầu tư theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ.