Home / Tag
Tây Ninh: Chỉ trong 2 ngày công ty Vũ Hoan trúng liền 2 gói thầu tại dự án trạm bơm Tân Long, không đối thủ cạnh tranh Tây Ninh: Chỉ trong 2 ngày công ty Vũ Hoan trúng liền 2 gói thầu tại dự án trạm bơm Tân Long, không đối thủ cạnh tranh

Tây Ninh: Chỉ trong 2 ngày công ty Vũ Hoan trúng liền 2 gói thầu tại dự án trạm bơm Tân Long, không đối thủ cạnh tranh

-   18/11/2023 15:38

2/3 gói thầu tại dự án trạm bơm Tân Long của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh được trao cho Công ty TNHH Vũ Hoan thi công. Cả 2 gói đầu không phải cạnh tranh trong đó có một gói trúng độc lập.

Công ty Vũ Hoan không đối thủ tại hai gói xây lắp dự án Trạm bơm Tân Long hơn 218 tỷ tại Tây Ninh Công ty Vũ Hoan không đối thủ tại hai gói xây lắp dự án Trạm bơm Tân Long hơn 218 tỷ tại Tây Ninh

Công ty Vũ Hoan không đối thủ tại hai gói xây lắp dự án Trạm bơm Tân Long hơn 218 tỷ tại Tây Ninh

-   02/11/2023 17:03

2/3 gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu tại dự án Trạm bơm Tân Long do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư đều có sự tham gia Công ty TNHH Vũ Hoan. Cả 2 gói đều có duy nhất một nhà thầu/một liên danh tham gia.