Home / Tag
Đấu thầu tại Dự án Nhà thi đấu tỉnh Kon Tum: Xuất hiện tiêu chí khu biệt, 1 nhà thầu tham dự Đấu thầu tại Dự án Nhà thi đấu tỉnh Kon Tum: Xuất hiện tiêu chí khu biệt, 1 nhà thầu tham dự

Đấu thầu tại Dự án Nhà thi đấu tỉnh Kon Tum: Xuất hiện tiêu chí khu biệt, 1 nhà thầu tham dự

-   03/11/2021 17:30

Dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum với tổng mức đầu tư 99,5 tỷ đồng đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp + thiết bị và Gói thầu Tư vấn giám sát. Theo phản ánh của một số nhà thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) 2 gói thầu đều xuất hiện các tiêu chuẩn đánh giá mang tính khu biệt, không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu, hạn chế cạnh tranh.