Home / Tag
2 gói thầu xây lắp vài chục tỷ mở rộng trường học do Ban Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu mời thầu, doanh nghiệp nào sẽ trúng thầu? 2 gói thầu xây lắp vài chục tỷ mở rộng trường học do Ban Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu mời thầu, doanh nghiệp nào sẽ trúng thầu?

2 gói thầu xây lắp vài chục tỷ mở rộng trường học do Ban Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu mời thầu, doanh nghiệp nào sẽ trúng thầu?

-   07/08/2023 15:56

Đầu tháng 8/2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu đã mở thầu các gói xây lắp, tư vấn giám sát với hai dự án mở rộng trường tại hai dự án Mở rộng Trường THCS Trần Phú; Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản.