Home / Tag
Đau đầu với những thửa đất công xen kẹt trong ranh dự án ở Đồng Nai Đau đầu với những thửa đất công xen kẹt trong ranh dự án ở Đồng Nai

Đau đầu với những thửa đất công xen kẹt trong ranh dự án ở Đồng Nai

-   14/07/2021 08:48

Ở Đồng Nai hầu hết các dự án đầu tư xây dựng nhà ở có xen lẫn đất công được xử lý hoặc đề xuất xử lý bằng cách hoán đổi. Và Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành (có tên thương mại Dự án ID Junction) cũng là một dự án như vậy. Tuy nhiên, đây lại là nỗi đau đầu không chỉ của chủ đầu tư dự án và của chính cơ quan quản lý, bới theo quy định của pháp luật thì việc giao đất công cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê phải thông qua đấu giá.