Home / Tag
Nhập nhèm dự án ‘nhà trên giấy’ Nhập nhèm dự án ‘nhà trên giấy’

Nhập nhèm dự án ‘nhà trên giấy’

-   16/09/2021 08:42

Mua bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai (thường gọi là nhà trên giấy) bắt buộc phải thực hiện nội dung đúng theo hợp đồng mẫu đăng ký tại cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp (DN) thường sửa đổi lại câu hoặc chữ, bỏ bớt khoản mục, thay bằng từ ngữ khác theo hướng có lợi cho mình, đẩy rủi ro cho người mua nhà “trên giấy”. Đây là thông tin được chia sẻ trên báo Đại Đoàn Kết mới đây nhằm cảnh báo cho khách hàng cần nâng cao nhận thức và hiểu đầy đủ về giao dịch mua bán.