Home / Tag
Hủy kết quả trúng đấu giá Dự án Helianthus Center Red River, quyền lợi người mua được đảm bảo như thế nào? Hủy kết quả trúng đấu giá Dự án Helianthus Center Red River, quyền lợi người mua được đảm bảo như thế nào?

Hủy kết quả trúng đấu giá Dự án Helianthus Center Red River, quyền lợi người mua được đảm bảo như thế nào?

-   13/11/2021 18:15

Ngày 9/11, bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex bị bắt vì can thiệp đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Helianthus Center Red River. Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án. Theo luật sư, việc kéo dài thời gian xử lý pháp lý vụ việc sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Dự án.