Home / Tag
450 tỷ đồng 'chảy' về dự án Halla Jade Residence Đà Nẵng 450 tỷ đồng 'chảy' về dự án Halla Jade Residence Đà Nẵng

450 tỷ đồng 'chảy' về dự án Halla Jade Residence Đà Nẵng

-   12/10/2021 16:32

Công ty Cổ phần Sao đỏ Đà Nẵng vào ngày 23/9/2021 đã phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 12 tháng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có lãi suất cố định là 10,5%/năm. Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được dùng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Kreves Halla Land để thực hiện dự án Halla Jade Residence.