largeer
Home / Tag
 Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân, Vũng Tàu dự kiến khởi công vào tháng 6/2024  Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân, Vũng Tàu dự kiến khởi công vào tháng 6/2024

 Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân, Vũng Tàu dự kiến khởi công vào tháng 6/2024

-   09/01/2024 09:17

Dự án sẽ chỉnh trang toàn bộ lộ giới đường Thùy Vân, đầu tư công viên Thùy Vân với 19,21ha. TP.Vũng Tàu đã hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.297 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6/2024 và hoàn thành vào cuối năm 2025.