largeer
Home / Tag
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Tây Ninh 200 triệu đồng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Tây Ninh 200 triệu đồng

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Tây Ninh 200 triệu đồng

-   26/11/2023 15:57

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh 200 triệu đồng, và Quỹ Vì người nghèo huyện Bến Cầu 50 triệu đồng.