Home / Tag
Doanh nhân Hoàng Bảo Châu 'Tay trắng lập cơ đồ' bứt phá mọi giới hạn thành công Doanh nhân Hoàng Bảo Châu 'Tay trắng lập cơ đồ' bứt phá mọi giới hạn thành công

Doanh nhân Hoàng Bảo Châu 'Tay trắng lập cơ đồ' bứt phá mọi giới hạn thành công

-   06/11/2021 17:20

Hoàng Bảo Châu với hành trình 10 năm giúp đỡ 50.000 doanh nghiệp bứt phá doanh số, cô hiện đã và đang chứng minh năng lực qua thành công của nhiều dự án mang tầm quốc gia và quốc tế. Song hành với kết quả kinh doanh, cô còn là người truyền lửa, đào tạo, giúp đỡ hàng chục nghìn người biết vượt lên số phận và đột phá về thu nhập.