Home / Tag
Cục Thuế TP Cần Thơ công khai thông tin 8 doanh nghiệp bất động sản nợ thuế Cục Thuế TP Cần Thơ công khai thông tin 8 doanh nghiệp bất động sản nợ thuế

Cục Thuế TP Cần Thơ công khai thông tin 8 doanh nghiệp bất động sản nợ thuế

-   02/11/2021 10:07

Cục Thuế TP Cần Thơ tiếp tục công khai thông tin các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản còn nợ tiền thuế đến ngày 5/10/2021. Trong danh sách 8 doanh nghiệp như Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận; Công ty TNHH Thiên Lộc; Công ty CP Đầu tư – Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ; Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ; Công ty TNHH Long Thịnh; Công ty CP Đầu tư Cadif; Công ty CP Tập đoàn đầu tư Mekong...