largeer
Home / Tag
Gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1&2 hơn 40 tỷ đồng về tay ai? Gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1&2 hơn 40 tỷ đồng về tay ai?

Gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1&2 hơn 40 tỷ đồng về tay ai?

-   09/05/2024 16:15

Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam- Công ty cổ phần vừa mở gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1&2 với hai nhà thầu tham dự.