Home / Tag
Khởi công công trình Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt giai đoạn 2, tại Long An Khởi công công trình Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt giai đoạn 2, tại Long An

Khởi công công trình Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt giai đoạn 2, tại Long An

-   14/07/2023 16:19

Sau khi hoàn thành, Di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt sẽ hòa cùng hệ thống các di tích văn hóa lịch sử khác, trở thành một quần thể di tích văn hóa rộng lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, đồng thời, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, cũng như giao lưu, vun đắp tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia.