largeer
Home / Tag
TP HCM: Gói thầu chiếu sáng hơn 20 tỷ thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (Khu 38ha) có tiêu chí cao làm khó nhà thầu? TP HCM: Gói thầu chiếu sáng hơn 20 tỷ thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (Khu 38ha) có tiêu chí cao làm khó nhà thầu?

TP HCM: Gói thầu chiếu sáng hơn 20 tỷ thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (Khu 38ha) có tiêu chí cao làm khó nhà thầu?

-   21/11/2023 16:03

Theo nội dung yêu cầu làm rõ HSMT, nhà thầu phản ánh gói thầu xây lắp 5: Chiếu sáng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 mời thầu có yêu cầu tiêu chí đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và nhân sự cao hơn cấp công trình được phê duyệt.