Home / Tag
Phước Trường thi công gói thầu hơn 17 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng (giai đoạn 2) Phước Trường thi công gói thầu hơn 17 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng (giai đoạn 2)

Phước Trường thi công gói thầu hơn 17 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng (giai đoạn 2)

-   27/10/2023 11:34

Loại đối thủ Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai (Chuyển đổi từ xí nghiệp Xây dựng và Giao thông thuộc Công ty Cao su Đồng Nai), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường trúng gói thầu hơn 17 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng (giai đoạn 2).