Home / Tag
Một vốn bốn lời Một vốn bốn lời

Một vốn bốn lời

-   09/11/2021 09:45

Thời gian qua, không ít dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là lĩnh vực giao thông, phải chịu cảnh “sa lầy” năm này sang năm khác do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Việc tách giải phóng mặt bằng ra khỏi các dự án là yêu cầu cấp bách, hơn nữa còn là khoản đầu tư chính sách “một vốn bốn lời”.