Home / Tag
Hệ lụy từ việc bán đấu giá trọn lô đất ở Hệ lụy từ việc bán đấu giá trọn lô đất ở

Hệ lụy từ việc bán đấu giá trọn lô đất ở

-   18/11/2021 14:45

Thời gian qua xuất hiện tình trạng người có tài sản gom nhiều tài sản, đặc biệt là quyền sử dụng đất, thành một tài sản duy nhất để bán đấu giá, dẫn đến giá khởi điểm cao, không tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực sự tham gia, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi, thất thoát tài sản nhà nước.