Home / Tag
Nhiều người lợi dụng kẽ hở, 'lách' luật để đầu cơ đất đai tại Đồng Nai Nhiều người lợi dụng kẽ hở, 'lách' luật để đầu cơ đất đai tại Đồng Nai

Nhiều người lợi dụng kẽ hở, 'lách' luật để đầu cơ đất đai tại Đồng Nai

-   12/10/2021 21:59

Theo Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Ngọc Thường, qua rà soát, tại Đồng Nai có nhiều trường hợp đồng sở hữu 1 thửa đất nông nghiệp, cá biệt có trường hợp đến 40 người đồng sở hữu 1 thửa đất nông nghiệp khoảng 1000m2. Trước bất cập này, Sở sẽ góp ý trong Luật Đất đai sửa đổi tới đây để có biện pháp hạn chế tình trạng trên.