Home / Tag
Dự án ID Juction Long Thành: Đất công xen cài trong dự án xử lý như thế nào? Dự án ID Juction Long Thành: Đất công xen cài trong dự án xử lý như thế nào?

Dự án ID Juction Long Thành: Đất công xen cài trong dự án xử lý như thế nào?

-   14/07/2021 16:16

Thời gian qua, vấn đề xử lý đất công nằm trong ranh dự án đang được nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá là một bất cập. Đa phần đều được hoán đổi để lấy một diện tích đất khác trong dự án. Tuy nhiên việc hoán đổi lại chưa được pháp luật điều chỉnh gây khó khăn cho các nhà đầu tư. Ở Đồng Nai nhiều dự án cũng nằm trong thực trạng này, đơn cử như dự án ID Junction Long Thành do công ty cổ phần Long Thành Riverside là chủ đầu tư đang trong giai đoạn thi công xây dựng giai đoạn 1 nhưng trong ranh dự án có đến 18.987,4m2 đất kênh, rạch, mương nước …. Vậy việc giải quyết đất công nằm trong ranh được pháp luật quy định như thế nào?