Home / Tag
Nhân viên FPT Shop lấy dữ liệu trong laptop của khách, sẽ giải quyết ra sao? Nhân viên FPT Shop lấy dữ liệu trong laptop của khách, sẽ giải quyết ra sao?

Nhân viên FPT Shop lấy dữ liệu trong laptop của khách, sẽ giải quyết ra sao?

-   23/09/2021 09:02

FPT Shop cho biết, để khắc phục, giám đốc kỹ thuật của FPT Shop đã xóa tất cả dữ liệu liên quan đến khách hàng trên máy của nhân viên vi phạm, đồng thời nhờ sự hỗ trợ từ Apple để đảm bảo dữ liệu được xóa hoàn toàn trên các thiết bị này, cũng như 'sẵn sàng bồi thường thiệt hại tinh thần cho khách hàng'.