Home / Tag
Địa điểm không được đăng ký thường trú mới Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

-   19/07/2021 08:10

Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2021 có rất nhiều điểm mới về việc đăng ký thường trú, tạm trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú, trong đó có một điểm mới rất quan trọng, được người dân quan tâm là quy định những địa điểm không được đăng ký thường trú mới.