Home / Tag
Đồng Nai: Triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR code tại các chợ, siêu thị… Đồng Nai: Triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR code tại các chợ, siêu thị…

Đồng Nai: Triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR code tại các chợ, siêu thị…

-   30/09/2021 16:40

Sở Công thương vừa có văn bản về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR code phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Sở đề nghị các phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố trong tỉnh cần triển khai đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone (PC Covid) để khai báo y tế điện tử.