Home / Tag
Đấu thầu là gì? Tại sao cần đấu thầu?, Những đặc điểm cơ bản của đấu thầu là gì? Đấu thầu là gì? Tại sao cần đấu thầu?, Những đặc điểm cơ bản của đấu thầu là gì?

Đấu thầu là gì? Tại sao cần đấu thầu?, Những đặc điểm cơ bản của đấu thầu là gì?

-   31/07/2023 07:02

Đấu thầu là một phần trong hoạt động mua sắm giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Đây là hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường, là một phương thức giao dịch đặc biệt dành cho các giao dịch quy mô lớn đòi hỏi hiệu quả và minh bạch. Do đó, tất cả các doanh nghiệp chuyên nghiệp dù là Việt Nam hay nước ngoài, dù ở lĩnh vực nào, quy mô nào, nếu có đủ năng lực thì đều không thể bỏ qua đấu thầu. Vậy đấu thầu là gì? tại sao cần đấu thầu? và Những đặc điểm cơ bản của đấu thầu là gì?