largeer
Home / Tag
Đồng Nai cung cấp cho TP.HCM khoảng 4.750 con heo thịt Đồng Nai cung cấp cho TP.HCM khoảng 4.750 con heo thịt

Đồng Nai cung cấp cho TP.HCM khoảng 4.750 con heo thịt

-   02/05/2023 09:11

Nguồn heo cung cấp cho thị trường lớn TP.HCM vào dịp nghỉ lễ giảm hẳn so với ngày thường vì các khu công nghiệp công nhân nghỉ lễ dài ngày khiến nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này giảm sút.