Home / Tag
Chưa được giao đất, Đại Vĩnh Phát đã ngang nhiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thiện Tân giai đoạn 1 Chưa được giao đất, Đại Vĩnh Phát đã ngang nhiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thiện Tân giai đoạn 1

Chưa được giao đất, Đại Vĩnh Phát đã ngang nhiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thiện Tân giai đoạn 1

-   25/03/2023 08:34

Mặc dù chưa được giao đất trên thực địa nhưng công ty TNHH Đầu tư Đại Vĩnh Phát – chủ đầu tư dự án “Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thiện Tân giai đoạn 1” trong tổng thể Cụm Công nghiệp Thiện Tân đã “cầm đèn chạy trước” tự ý khởi công xây dựng hạ tầng dự án, công trình trên đất trái phép.