Home / Tag
Liên quan vụ cư dân chung cư Cô Giang mỏi mòn chờ nhà tái định cư: Trả tiền hỗ trợ tạm cư 8 tháng Liên quan vụ cư dân chung cư Cô Giang mỏi mòn chờ nhà tái định cư: Trả tiền hỗ trợ tạm cư 8 tháng

Liên quan vụ cư dân chung cư Cô Giang mỏi mòn chờ nhà tái định cư: Trả tiền hỗ trợ tạm cư 8 tháng

-   11/03/2023 10:36

Trong tháng Hai vừa qua, Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt cũng đã chuyển tiền hỗ trợ tạm cư cho người dân đến Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 để thực hiện việc chi trả cho các hộ dân. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 cho biết sẽ đề nghị Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho các hộ dân theo quy định.