Home / Tag
Soi năng lực Công ty Công viên cây xanh TP.HCM vừa trúng 3 gói thầu chăm sóc cây xanh hơn 1000 tỷ đồng Soi năng lực Công ty Công viên cây xanh TP.HCM vừa trúng 3 gói thầu chăm sóc cây xanh hơn 1000 tỷ đồng

Soi năng lực Công ty Công viên cây xanh TP.HCM vừa trúng 3 gói thầu chăm sóc cây xanh hơn 1000 tỷ đồng

-   15/04/2023 17:05

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên vừa công bố Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty Công viên cây xanh) trúng 3 gói thầu chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP.HCM, trong đó 1 gói thầu trúng với tư cách thành viên liên danh. Tổng giá trúng thầu 1.093 tỷ đồng (tổng giá gói thầu là 1.113,8 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 1.096 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.