largeer
Home / Tag
TPHCM: Công ty Xá Phước được phê duyệt trúng 7 gói thầu xây lắp trong 1 ngày TPHCM: Công ty Xá Phước được phê duyệt trúng 7 gói thầu xây lắp trong 1 ngày

TPHCM: Công ty Xá Phước được phê duyệt trúng 7 gói thầu xây lắp trong 1 ngày

-   05/01/2024 08:17

Trong 1 ngày, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xá Phước được phê duyệt trúng 7 gói thầu xây lắp, do UBND các phường Tam Phú, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và Trường Thọ, TP. Thủ Đức (TP. HCM) làm chủ đầu tư.