Home / Tag
Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 14 tỷ tại trường THCS Tân Định (Bình Dương): Liên danh Sinh Hùng – DREAM không đối thủ, duy nhất tham gia và trúng Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 14 tỷ tại trường THCS Tân Định (Bình Dương): Liên danh Sinh Hùng – DREAM không đối thủ, duy nhất tham gia và trúng

Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 14 tỷ tại trường THCS Tân Định (Bình Dương): Liên danh Sinh Hùng – DREAM không đối thủ, duy nhất tham gia và trúng

-   04/10/2023 12:02

Theo đó ngày 29/9/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã phê duyệt quyết định trúng thầu gói mua sắm vật tư, thiết bị tại trường THCS Tân Định do Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh làm bên mời thầu cho liên danh Sinh Hùng – DREAM. Đây là liên danh duy nhất tham gia và trúng.