Home / Tag
Công ty L.C.S trúng gói thầu hơn 9 tỷ đồng thuê Hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025 Công ty L.C.S trúng gói thầu hơn 9 tỷ đồng thuê Hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025

Công ty L.C.S trúng gói thầu hơn 9 tỷ đồng thuê Hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025

-   13/09/2023 11:23

Gói thầu IB2300083900-00Thuê Hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư có duy nhất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN L.C.S tham gia và trúng thầu. Đây không phải lần đầu tiên nhà thầu này trúng gói thầu trên của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.