Home / Tag
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ÂU CƠ nhà thầu “ruột” tại Bà Rịa Vũng Tàu: mỗi tháng trúng ít nhất 1 gói thầu, ít cạnh tranh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ÂU CƠ nhà thầu “ruột” tại Bà Rịa Vũng Tàu: mỗi tháng trúng ít nhất 1 gói thầu, ít cạnh tranh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ÂU CƠ nhà thầu “ruột” tại Bà Rịa Vũng Tàu: mỗi tháng trúng ít nhất 1 gói thầu, ít cạnh tranh

-   07/09/2023 16:41

Từ tháng 1-6/9/2023, CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ÂU CƠ đã trúng 13 gói gồm cả xây lắp, chăm sóc cây xanh, sửa chữa, mua máy móc… tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trung bình mỗi tháng ít nhất một gói thầu trong đó có cả chỉ định thầu rút gọn. Thường xuyên một mình một ngựa khi tham gia các gói thầu tại Bà Rịa Vũng Tàu.