Home / Tag
Trách nhiệm của đơn vị giám sát dự án hồ suối Đầm Đồng Nai đến đâu? Trách nhiệm của đơn vị giám sát dự án hồ suối Đầm Đồng Nai đến đâu?

Trách nhiệm của đơn vị giám sát dự án hồ suối Đầm Đồng Nai đến đâu?

-   28/04/2023 12:02

Hồ Suối Đầm thuộc xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giữ vai trò quan trọng trong việc trữ nước phục vụ cho hoạt động tưới tiêu cho người dân. Tuy nhiên vào mùa mưa nước ngập sâu lấn vào phần diện tích đất canh tác của người dân, nhiều khi hoa màu mất trắng. Chính vì vậy, UBND tỉnh đầu tư cho sửa chữa, nạo vét, khơi thông hồ suối Đầm phục vụ hoạt động sản xuất của người dân.