largeer
Home / Tag
TP HCM: Chỉ trong một ngày, Công ty TNHH Xây dựng Nhân Trần trúng liền 2 gói xây lắp của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi TP HCM: Chỉ trong một ngày, Công ty TNHH Xây dựng Nhân Trần trúng liền 2 gói xây lắp của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi

TP HCM: Chỉ trong một ngày, Công ty TNHH Xây dựng Nhân Trần trúng liền 2 gói xây lắp của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi

-   08/01/2024 16:27

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu quốc quốc gia, chỉ trong ngày 2/1/2024, Công ty TNHH Xây dựng Nhân Trần đã được công bố trúng liền 2 gói xây lắp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi. Tổng giá trị trúng thầu hơn 3,1 tỷ đồng, trong đó có một gói một mình một ngựa.