Home / Tag
BRVT: Công ty Minh Phúc Lộc chỉ trong 1 ngày được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc duyệt trúng liền 2 gói xây dựng BRVT: Công ty Minh Phúc Lộc chỉ trong 1 ngày được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc duyệt trúng liền 2 gói xây dựng

BRVT: Công ty Minh Phúc Lộc chỉ trong 1 ngày được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc duyệt trúng liền 2 gói xây dựng

-   16/11/2023 13:45

Theo đó ngày 6/11/2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt trúng thầu 2 gói xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Minh Phúc Lộc trong đó có gói thầu một mình một ngựa.

Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc trả giá cao hơn đối thủ tại gói xây lắp hơn 10 tỷ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc? Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc trả giá cao hơn đối thủ tại gói xây lắp hơn 10 tỷ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc?

Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc trả giá cao hơn đối thủ tại gói xây lắp hơn 10 tỷ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc?

-   19/10/2023 17:15

Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc (Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc) đang dự thầu tại 6 gói xây lắp của Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc. 3/6 gói cạnh tranh với Công ty TNHH Xây dựng Minh Phúc Lộc.