Home / Tag
Dự án Trường THCS Hòa Bình của Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom chỉ định cả 7 gói thầu, liệu có đảm bảo cạnh tranh, hiệu quả kinh tế? Dự án Trường THCS Hòa Bình của Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom chỉ định cả 7 gói thầu, liệu có đảm bảo cạnh tranh, hiệu quả kinh tế?

Dự án Trường THCS Hòa Bình của Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom chỉ định cả 7 gói thầu, liệu có đảm bảo cạnh tranh, hiệu quả kinh tế?

-   26/08/2023 12:51

Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của cả 7 gói thầu, thuộc Dự án Trường THCS Hòa Bình. 7 gói thầu này đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn? Dư luận đặt câu hỏi, liệu chỉ định thầu rút gọn như vậy có đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu???